Home ویژه طنین زنگ پهلوانی در روز تربیت بدنی و ورزش

طنین زنگ پهلوانی در روز تربیت بدنی و ورزش

با توجه به الویت قرار دادن توسعه همگانی رشته‌های ملی صورت خواهد گرفت

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای اعلام کرد با توجه به الویت قرار دادن توسعه همگانی این رشته ملی، زنگ پهلوانی در روز تربیت بدنی طنینن انداز می گردد.

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از  خبرگزاری برنا، در جهت عملیاتی کردن تقویم فرهنگی این فدراسیون و با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جهت گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش، صدای زنگ پهلوانی رأس ساعت 19 روز پنجشنبه26 مهرماه بصورت همزمان در تمامی زورخانه های سراسر کشور طنین انداز خواهد شد.

این مراسم با حضور مسئولین ورزش استان‌ها و جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی برگزار خواهد شد که بدینوسیله از عموم مردم دعوت خواهد شد تا با پرداختن به ورزش به ویزه به رشته ورزشی اصیل و ایرانی پهلوانی و زورخانه ای آینده خود و فرزندان خود را از بسیاری از آسیب های جسمی، حرکتی، فرهنگی، اجتماعی  بیمه نمایند.

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای با اعتقاد بر اینکه انجام آیین ها و حرکات ورزش زورخانه ای به عنوان  یک ورزش بدنساز و مناسب برای دیگر رشته های ورزشی است، یکی دیگر از اهداف برگزاری این مراسم را آغاز همکاری های همه جانبه زورخانه های سراسر کشور با ورزشکاران و قهرمانان دیگر رشته های ورزشی در جهت انجام تمرینات بدنسازی خود اعلام کرده است.