عمر عبدالرحمان شاگرد مجیدی می‌شود؟

رئیس اتحاد کلبا جذب مرد سال آسیا را نه تأیید کرد و نه تکذیب 

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ الیماحی، رئیس باشگاه اتحاد کلبا: عمر عبدالرحمان ستاره بزرگی است، اما ما در مدیریت اتحادکلباء در حال رایزنی با کادر فنی در مورد بازیکن‌های مورد نیازشان هستیم.

رئیس اتحاد کلبا جذب مرد سال آسیا را نه تأیید کرد و نه تکذیب و مشخص نیست آیا این بازیکن در فهرست نفرات مورد نظر فرهاد مجیدی قرار دارد یا نه.