عنوان سوم نماینده شطرنج ایران در مسابقات سریع نوجوانان جهان

به گزارش سرویس ورزشي شبکه لحظه، پرونده رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان در مینسک بلاروس بسته شد و باراد یگانگى با ریتینگ 1545 ضمن کسب 7.5 امتیاز، عنوان سوم رده سنى زیر 8 سال را بدست آورد. در همین رده سنى آرمین صمیمى (1384) با 7 در رده دهم ایستاد.

نتایج ملى پوشان ایران در رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان به شرح زیر است:

زیر 8 سال:
٣- باراد یگانگى با 7.5 امتیاز
١٠- آرمین صمیمى با 7 امتیاز
٣٤- امیرعلى نعمت الهى با 5.5 امتیاز
١٦٥- فزهنگ دشتاکیان با 2 امتیاز

زیر 10 سال:
٢٧- رادین یادگارى با 6 امتیاز

زیر 12 سال:
٧- طاها مختارى با 7 امتیاز

لازم به یادآورى است که در رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان نمایندگان 36 کشور جهان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

منبع: فارس