فدرر با نمایشی غیر قابل قبول به نیمه نهایی رسید

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از بین اسپورت:

راجر فدرر با یک نمایش غیرمتقاعد کننده بر ژیل سیمون چیره شد و با پیروزی در 3 ست به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی تنیس در شهر بازل سوییس راه یافت.

تنیسور بزرگ سوییسی که یک روز قبل هم یان – لنارد استروف را برده بود، با این برد تعداد پیروزی های خود را به 18 رساند.

فدرر در این مسابقه با ارائه یک بازی غیرمتمرکز و پراشتباه، سیمون را در حسرت و افسوس پیروزی محتمل گذاشت. در واقع تنیسور فرانسوی در ست اول جلو بود و با بک هند تماشایی خود در گیم دوم و کسب امتیاز پایانی و برتری 5-2 نزدیک بود ست را از آن خود کند. اما فدرر با کسب امتیاز سرویس از فورهند سیمون در گیم 12 بر بازی مسلط شد.

در ست دوم فدرر 4 بار متوالی سرویس های سیمون را برگرداند اما ضربه فورهند سیمون بازگشتی در پی نداشت و او همچنان 5-4 جلو بود.

اما نهایتا این فدرر بود که توانست در گیم تعیین کننده 3-0 ببرد و ویژگی جنگندگی خود را به سیمون اثبات کند . سرویس آخر سیمون برای کسب امتیاز پایانی نیز نتیجه ای در بر نداشت و خیال فدرر را راحت کرد.

مترجم: نسرین صحیحی