فدرر به فینال مسابقات قهرمانی تنیس بازل راه یافت

 

به گزارش شبکه لحظه  و به نقل از بین اسپورت:

راجر فدرر قهرمان مسابقات تنیس ویمبلدون با شکست 1-6  4-6 دنیل مدودوف به فینال مسابقات قهرمانی تنیس در شهر بازل سوییس راه پیدا کرد.

هر قدر ست اول آسان ، اما ست دوم سخت و نفسگیر بود و در نهایت فدرر توانست پیروزی را از آن خود کند. بازی در آغاز مسابقه با ضربات مهیج و مداوم هر دو تنیسور به توپ همراه بود تا اینکه تنیسور سوییسی پیش افتاد و اشتباهات مکرر مدودوف  کار را برای حریف قدرتمند او آسان کرد و فدرر توانست به راحتی ست اول را ببرد و با برگرداندن سریع سرویس در آغاز ست دوم به همین روند پیروزمندانه ادامه دهد.

فدرر به سوی پیروزی می تاخت تا اینکه مدودوف با نمایش دیرهنگام مقاومت خود تلاش کرد در مسابقه بماند و مانع از کسب امتیاز پایانی مسابقه برای فدرر شود. تنیسور روسی سعی داشت با نمایش مبارزه طلبانه خود طرفدارانش را آرام کند و روند بازی را برگرداند اما این قهرمان مسابقات تنیس جهان بود که کاررا یکسره کرد.

در اولین مسابقه روز نیز، ماریوس کوپیل رومانیایی توانسته بود 3-6  7-6  (8-6)  4-6 حریف آلمانی خود الکساندر زوروف را شکست دهد.

 

مترجم: نسرین صحیحی