فراخوان ناجا برای ساماندهی موتورهای ورزشی

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ​به منظور بررسی سوابق و برنامه ریزی ساماندهی موتور سیکلت های ورزشــی بالاتر از ۲۵۰ سی سی که زیر نظر فدراسیون و هیات استان ها فعالیت می نمایند، با ارسال نامه ای از این فدراسیون خواست با تکمیل فرم مربوطه نسبت به ارسال تصویر مدارک گمرکی و رسمی اقدام کنند.

لذا هیات های استانی فقط تا پایان فقط اداری مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ فرصت دارند نسبت به ارسال تصویر مدارک و تکمیل فرم مربوطه ​به فدراسیون اقدام نمایند.

مسئولیت عواقب ناشی از عدم ارسال به موقع مدارک از سوی استانها به عهده فدراسیون نخواهد بود.

ردیف

شرکت سازنده

مدل

حجم موتور

شماره موتور

شماره بدنه

نام و نام خانوادگی مالک

کد ملی

نام و نام خانوادگی راننده

کد ملی

شماره تماس