قضاوت داوران ایرانی در بازیهای مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال بانوان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت سلطنت نوروزی و بهاره سیفی در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال بانوان آسیا خبر داد.
به گزارش لحظه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال دختران آسیا  29 مهرماه لغایت 6 آبان ماه در ویتنام برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سلطنت نوروزی به عنوان داور و بهاره سیفی به عنوان کمک داور این رقابتها را قضاوت می کنند.