لوپز: قطعا در کادرفنی خود یک دستیار و مربی بدنساز ایرانی خواهم داشت

قطعا در کادرفنی خود یک دستیار و مربی بدنساز ایرانی خواهم داشت.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ مربی اسپانیایی درمورد اینکه آیا هزینه سفر به ایران را خودش پرداخت کرده و همچنین مباحثی که درخصوص نفر دوم بودنش در استقلال و دستیاری نکونام مطرح شده است هم صحبت نکرد و در این لحظه نیز مترجم گفت: درخصوص بحث قیمت بد و زشت است که صحبت کنیم. ضمن اینکه در ابتدا هم گفت درست این است اگر بخواهم با هر باشگاهی کار کنم باید حضوری با امکاناتش آشنا شوم.

کارو درخصوص اینکه آیا در صورت عقد قرارداد با استقلال کادرفنی‌اش ایرانی خواهند بود یا خارجی، گفت: درمورد این موضوع صحبت کردیم. چرا از هر 2 نوع مربی نباشد؟(باخنده) قطعا در کادرفنی خود یک دستیار و مربی بدنساز ایرانی خواهم داشت.