محرومیت یک‌جلسه‌ای سیدحسین حسینی و کیانوش رحمتی/ باشگاه استقلال جریمه نقدی شد

باشگاه استقلال جریمه نقدی شد.

به گزارش شبکه ورزشی لحظه؛ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: پیرامون تخلفات رخ داده از سوی سیدحسین حسینی در مسابقه دو تیم آلومینیوم و استقلال، از مصادیق رفتار توهین آمیز تشخیص داده شده که مستند به مواد 71 و 113 مقررات انضباطی ضمن قطعی و قابل اجرا شدن یک جلسه محرومیت تعلیقی ایشان به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی و نیز الزام به عذرخواهی در رسانه‌های رسمی است.

 

همچنین باشگاه استقلال در خصوص این تخلف و عدم نظارت بر مصاحبه صورت گرفته وفق ماده 50 مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

 

رأی فوق ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

 

در خصوص گزارش واصله علیه کیانوش رحمتی مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز پس از بازی استقلال و شمس آذر، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رأی صادره قابل اجرا و قطعی می‌باشد.

 

انتهای پیام/