مسجدی دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در حکم داورزنی به مسجدی آمده است:

نظر به اینکه ثبت نام از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون کشتی انجام شده است، به استناد ماده 2 آئین نامه تشکیل مجمع عمومی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان “دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی” منصوب می‌شوید. لازم است برابر ضوابط اعلام شده اقدام مقتضی برای برگزاری مجمع انتخاباتی معمول گردد.

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال در انجام امور محوله خواستارم.

منبع: فارس