مصوبه مالکیت ورزشگاه شهدای گمنام به پرسپولیس ابلاغ شد

مصوبه دولت در مورد مالکیت پرسپولیس در ورزشگاه شهدای گمنام از سوی وزارت ورزش و جوانان به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه مربوط به واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی شهدای گمنام از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس ابلاغ کرد.

مجموعه ورزشی شهدای گمنام توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت مذکور به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی، سرمایه آن شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌یابد.

فروش پرسپولیس در بورس ضامن مالکیت دائم است

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ثبتی مورد اشاره اقدام کند.

در صورتی که ظرف حداکثر یک سال آینده، سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در بورس عرضه نشود، این تصویب‌نامه خود به خود ملغی و شرکت یادشده مکلف است بدون دریافت هرگونه وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه، ملک موضوع این تصویب‌نامه را به وزارت ورزش و جوانان مسترد کند.

انتهای پیام/