معرفی تیم برزیل میزبان کوپا آمریکا 2019

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، کوپا آمریکا 2019 برزیل چهل و ششمین دوره از رقابت هاست که در شش استادیوم در پنج شهر این کشور: سائوپائولو، سالوادور، ریودوژانیرو، بلوهوریزونته و پورتو آلگری از 25 خرداد تا 15 تیر برگزار می شود.