ملکی: کراس فیت از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار ورزشي شبکه لحظه، یاسر ملکی رییس کمیته کراس فیت استان تهران در توضیح فعالیت ها و برنامه های کمیته این رشته ورزشی با اشاره به گردهمایی های متعدد مسؤولان و ورزشکاران گفت: گردهمایی های کمیته کراس فیت کشوری به منظور آشنایی با دیگر کمیته های استان هاست و این به نوبه خود در روند امور جاری می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

او همچنین با اشاره به تعداد زیاد طرفداران و علاقه مندان به کراس فیت در میان سایر رشته های ورزشی با بیان این که مهمترین موضوعی که امروز در این رشته مطرح است، مسابقات، همایش و کارگاه هاست، افزود:

بخشی که اکنون می توانیم به آن بپردازیم مسابقه است. به این معنا که دیگر رشته های ورزشی ضمن این که بتوانند با این مسابقات آشنا شوند، برای آمادگی برای مسابقات رشته های مربوطه، خودشان را محک بزنند و پیشرفت داشته باشند.

رییس کمیته کراس فیت استان تهران با اشاره به چگونگی مسابقات در پایتخت، ادامه داد:

در تهران روند مسابقات به این صورت است که حوزه های مختلف مسابقات مختلفی برگزار می کنند و از هر حوزه 5 نفر به مسابقات استان تهران معرفی می شوند و سپس برگزیدگان به مسابقات کشوری اعزام می شوند.