مهدی مناجاتی در مصاحبه با خبرنگار لحظه

مهدی مناجاتی در مصاحبه با خبرنگار لحظه از شرایط به وجود آمده برای تیم پاس که یکی از پرافتخارترین تیم های ایران و آسیاست ابراز تاسف کرد