مهر تایید اتحادیه جهانی پای هشدارهای خادم

اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی، خواستار رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در مسابقات شد.

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن نامه ارسالی میشل دوسون دبیرکل اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون های ملی به شرح زیر است:

 

«در پی وقوع بعضی حوادث در خلال برخی از مسابقات و رقابت های جهانی، یادآور می شویم که برگزار کنندگان مسابقات، فدراسیون های ملی و اعضای آن ها (کشتی گیران، داوران، مربیان، پزشکان، فیزوتراپیست ها و سایر افراد)، روسای آن ها جزئی از جنش المپیک هستند و از این رو باید به ایده المپیک الهام گرفته شده از پیر دو کوبرتین وفادار بمانند.

 

بنابر این شرکت کنندگان در مسابقات و رقابت های جهانی متعهد به احترام گذاشتن به قوانین زیر هستند:

1- حفظ کرامت انسانی که از ملزومات کلیدی المپیک است.

2- خودداری از هرگونه تبعیض بین شرکت کنندگان به خاطر اصلیت، قومیت، مذهب، عقاید فلسفی و سیاسی، وضعیت خانوادگی و سایر موارد.

3- هرگونه اقدام مضر ذهنی و فیزیکی در برابر فردیت شرکت کنندگان پذیرفته نمی شود.

4- هر نوع دوپینگ در هر سطحی کاملا ممنوع است. مقررات اعمال شده از سوی آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) دقیقا اجرا می شود.

بنابراین از شما می خواهیم که به کلیه کشتی گیران و اعضای فدراسیون ها اعلام نمایید که هرگونه اقدام مخالف با موارد ذکر شده قابل تحمل نخواهد بود و مجرمان به ترتیب زیر مجازات می شوند:

برای کشتی گیران:

– دیسکالیفه شدن از مسابقات
– محرومیت سه ساله از فعالیت های بین المللی

برای مربی:

– یک سال محرومیت از فعالیت های بین المللی

برای فدراسیون:

– جریمه 5 هزار فرانک سوئیس

برای موارد دوپینگ:

– کشتی گیران: اجرای دقیق قوانین ضد دوپینگ جهانی (4 سال محرومیت)

– فدراسیون: جریمه 20 هزار فرانک سوئیس، بعلاوه بر اساس مورد احتمال محرومیت و تعلیق

– برگزاری دادگاه های حقوقی علیه ارائه دهندگان، مربیان، پزشکان و یا هر شخص دیگری که در موضوع دخیل است.»

بدین ترتیب به نظر می رسد فدراسیون کشتی ایران بار دیگر بابت حاضر نشدن ورزشکارانش برابر نمایندگان رژیم اشغالگر قدس با هشدار جدی اتحادیه جهانی مواجه شده است. در این نامه آمده ممکن است تا 3 سال محرومیت برای کشتی گیران لحاظ شود؛ موضوعی که رسول خادم بارها در ماههای اخیر به آن اشاره کرده بود.