نتایج بازی های دوستانه تورجهانی تک ستاره بندرترکمن

نتایج بازی های دوستانه تورجهانی بندر ترکمن مشخص شد.
به گزارش لحظه و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جدول اصلی تورجهانی تک ستاره بندر ترکمن از صبح فردا چهارشنبه آغاز می شود که امروزبازی های دوستانه ای میان برخی تیم ها صورت گرفت.
نتایج بازیهای دوستانه به شرح زیر بوده است:
تیم نوجوانان ایران(خاکی زاده – نقیبی زاده) 2 – “ساحل عاج” صفر
ایران (سلاق- پورعسگری) 2 – “تایلند یک” صفر
ایران (کلته – نیکوفر) 2 – جمهوری چک صفر
تیم جوانان ایران (مومن زاده – مالمیر) 1 – “تایلند دو” 2