ندا شهسواری پرچمدار کاروان ایران در اختتامیه بازیهای آسیایی

ملی پوش تنیس روی میز کشورمان بعنوان پرچمدار ایران در اختتامیه هجدهمین دوره بازیهای آسیایی انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به بازگشت اکثر تیمها به کشور و حضور تیم ملی تنیس روی میز در دهکده بازیها، ندا شهسواری ملی پوش شایسته و با سابقه این رشته به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران انتخاب شد تا پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آئین خاتمه بازیها حمل کند.