نصیرزاده: دعوت‌نامه‌ای برای کنعانی‌زادگان به باشگاه نیامده است

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز،‌ گفت: دعوت نامه‌ای برای محمدحسین کنعانی‌زادگان به باشگاه نیامده و فقط این نامه را در فضای مجازی دیدم.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، امروز خبری در فضای مجازی مبنی بر دعوت‌نامه باشگاه ایبار برای محمدحسین کنعانی‌زادگان  بازیکن ماشین سازی دست به دست شده است.

در همین راستا هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین سازی گفت: نامه‌ای برای باشگاه ارسال نشده و در جریان این مسئله نیستم. این نامه را در فضای مجازی خواندم. این نامه در شأن بازیکن ما نوشته نشده است. در این نامه که در فضای مجازی دیدم درخواست شده بازیکن برای تست به تمرینات ایبار برود تا عملکرد او مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی افزود: کنعانی‌زادگان بازیکن تیم ملی است و این نوع دعوت‌نامه منطقی نیست. امیدوارم هستم اگر خودش این دعوت نامه را دریافت کرده اجازه بدهد باشگاه به آن پاسخ دهد تا شأن بازیکن در نظر گرفته شود.

منبع: فارس