هاشمیان مدرک جدید اخذ کرد

وحید هاشمیان در کلاسهای مربیگری شرکت کرد. 

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ وحید هاشمیان با حضور در کلاس جدید مربی‌گری، توانست استراتژی و مدیریت، هویت و فلسفه‌سازی سبک بازی و طراحی تمرین، کادر سازی، استراتژی، استعدادشناسی و تربیت استعدادها، ارزش‌ها و اصول‌ها و زیرساخت و نوآوری را فرا بگیرد و موفق به اخذ مدرک شود.