ورزشگاه آزادی فصل بعد میزبان زنان است

تمام تلاشمان را می‌کنیم فصل بعد میزبان خوبی برای بانوان باشیم.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ علیرضا فاضلی، مدیر مجموعه ورزشگاه آزادی گفت: خبری خوبی که می‌خواهم اعلام کنم این است که طبقه دوم ورزشگاه که پلمپ بود با دستور دادستانی محترم از حالت پلمپ خارج شد. تمام قسمت‌های طبقه دوم از حالت پلمپ خارج است اما مکان‌هایی که در دست تعمیر است، قابل استفاده نیست.با دستور ورزش ورزش قرار است در سریع‌ترین زمان مشکلات حل شود و سکوهای ورزشگاه را بازسازی کنیم. تمام تلاشمان را می‌کنیم فصل بعد میزبان خوبی برای بانوان باشیم.