وزنه‌برداری قهرمانی جهان|پایان کار الهام حسینی هم با ناکامی

ملی پوش وزنه برداری بانوان نتوانست عملکرد خوبی در دسته ۸۱ کیلوگرم قهرمانی جهان داشته باشد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه در ادامه رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که در شهر ریاض عربستان جریان دارد، در گروه B  دسته ۸۱ کیلوگرم زنان امروز الهام حسینی ملی پوش کشورمان روی تخته رفت.

حسینی در یک ضرب ۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد،‌ اما در حرکت دوم و سوم در مهار وزنه های ۱۰۱ و ۱۰۳ ناموفق بود.

بانوی وزنه‌بردار کشورمان در دو ضرب و در حرکت اول ۱۲۳ کیلو را انداخت، اما در حرکت دوم ۱۲۵ کیلوگرم را بالای سر برد.

این وزنه بردار در حرکت سوم وزنه ۱۳۰ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در نهایت با مجموع ۲۲۱ به کار خود پایان داد.

حسینی آخرین نماینده بانوان ایران در این رقابت‌ها بود.

پایان پیام/