ویسی برای فصل آینده قول سهمیه آسیا داد

من اعلام کردم اگر در هر پنج هفته ۹ امتیاز نگرفتیم، پس به آسیا صعود نمی‌کنیم و می‌توانید برای پنج هفته دوم من را اخراج کنید.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ عبدالله ویسی گفت: من به مسئولان گفتم با بودجه ‌۸۰ میلیاردی نمی‌توانیم با تیمی که هزار میلیارد هزینه کرده، رقابت کنیم. اگر بودجه‌ای می‌دهند که تیم را برای سهمیه آسیا ببندیم، من نوکرشان هم هستم و مقابل آنها رژه هم می‌روم اما در غیر این صورت نه. می‌توانیم از هفته اول برای سهمیه آسیا بجنگیم. من اعلام کردم اگر در هر پنج هفته ۹ امتیاز نگرفتیم، پس به آسیا صعود نمی‌کنیم و می‌توانید برای پنج هفته دوم من را اخراج کنید.