پروین:شب دربی خوابم نمی برد

خاطرات علی پروین بازیکن سرمربی سابق پرسپولیس
گفتگوی اختصاصی شبکه لحظه را با سلطان سرخ ها تماشا کنید.