پورتو پیشنهاد اولیه میلان برای مهدی طارمی را نمی‌پذیرد

موضع پورتو در قبال فروش طارمی مشخص است؛ رقم مذاکره از 20 میلیون یورو شروع می‌شود. 

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ به گزارش نشریه پرتغالی او ژوگو، میلان که در حال بررسی وضعیت مهدی طارمی بود، پیشنهادی 10 میلیون یورویی برای خرید این مهاجم 30 ساله آماده خواهد کرد اما پورتو با چنین رقمی اصلا حاضر به مذاکره نخواهد شد.

موضع پورتو در قبال فروش طارمی مشخص است؛ رقم مذاکره از 20 میلیون یورو شروع می‌شود. میلان برای خرید طارمی، باید پیشنهادی دو برابری ارائه دهد و این موضوع ممکن است آن‌ها را در این مسیر جذب او دل‌سرد کند.