پیام قدردانی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کفاشیان

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در نامه شیخ سلمان بن خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خطاب به علی کفاشیان آمده است؛ امیدوارم مراتب قدردانی و تشکر من را از طرف کمیته اجرایی و اعضای خانواده AFC به دلیل کمک های گرانقدر شما در طول سال های گذشته پذیرا باشید. اینجانب شخصا به همراه اعضای کمیته اجرایی از حضور و همراهی شما همچنین تلاش هایی که در مسیر پیشرفت و توسعه فوتبال آسیا در این مدت انجام داده اید تشکر می کنیم. برای شما بهترین ها را آرزو دارم و به امید دیدار در آینده ای نزدیک. 

منبع: فارس