چالش جدید برای شهرداری ارومیه و والیبال ایران/ تراویسا دست بردار نیست!

به گزارش سرویس ورزشي شبکه لحظه، چند سال پیش دراگان تراویسا، پاسور پیشین تیم‌ ‌ملی والیبال ایتالیا و پدرش لوبومیرتراویسا، سرمربی سابق تیم‌ ‌ملی والیبال صربستان و مونته‌نگرو که یک نیم فصل در خدمت شهرداری ارومیه بودند در شکایتی که علیه باشگاه شهرداری ارومیه درخصوص مباحث مالی خود به فدراسیون جهانی والیبال داشتند، برنده شدند، اما به پول خود نرسیده‌اند.

در این مدت مسئولان فدراسیون والیبال و شهرداری ارومیه هم هیچ اقدامی انجام ندادند.حتی تراویسای پدر و سرمربی سابق تیم والیبال شهرداری ارومیه هم گفت که «غیر از باشگاه شهرداری ارومیه 5 باشگاه ایرانی دیگر هم تحت تحریم فدراسیون جهانی والیبال هستند.»

تراویسای پدر و پسر با وجود اینکه چند سال از این موضوع می‌گذرد، اما همچنان به صورت جدی پیگیر دریافت مطالبات خود هستند. به نوشته رسانه‌های ایتالیایی در روزهای اخیر جلسه‌ای در فدراسیون جهانی والیبال تشکیل شد تا موضوع شکایت دراگان و لوبومیر تراویسا و همچنین آندره‌آ پوزی، مربی سابق تیم والیبال شهرداری ارومیه را پیگیری کنند.

در این جلسه برونو کاتانئو و آلبرتو ربیتی، رئیس و دبیر فدراسیون والیبال ایتالیا هم حضور داشتند. به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی والیبال ایران و تیم شهرداری ارومیه دچار چالش جدیدی شدند و احتمال دارد جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

منبع: فارس