کروس در لیست قربانیان زیدان

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، نشریه مارکا اسپانیا خبر داد که آینده تونی کروس، ستاره آلمانی رئال مادرید در این فصل در هاله ای از ابهام قرار دارد.

کروس علی رغم اینکه در فصل جاری به همراه رئال هیچ موفقیتی را کسب نکرد و فصلی ناکام را پشت سر گذاشت اما خواهان ماندن در مادرید است. اما زیدان با توجه به اختیاری که پرس، رئیس باشگاه رئال به او داده است به نظر می رسد کروس را در لیست قربانی هایش قرار داده است و یکی از تغییرات گسترده زیزو در رئال کروس باشد.

البته کروس تنها قربانی بازگشت زیزو به رئال نخواهد بود چون گرت بیل و مارسلو نیز در این لیست قرار خواهد گرفت. زیدان در تابستان پیش رو به دنبال انقلابی در ترکیب کهکشانی ها است.

منبع: فارس