کریم بنزما: نزدیکی به مکه حالم را خوب می‌کند

جایی که حس کنم مردم شبیه من هستند و دوستم دارند. این به من اجازه می‌دهد زندگی جدیدی داشته باشم.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ کریم بنزما عربستان کشوری مسلمان، دوست داشتنی و زیباست و من اینجا هستم. برای من اینجا جایی است که می‌خواهم باشم چون برای من مهم است در کشوری مسلمان باشم. جایی که حس کنم مردم شبیه من هستند و دوستم دارند. این به من اجازه می‌دهد زندگی جدیدی داشته باشم.

وی افزود:بی صبرانه منتظر شروع زندگی‌ام در این کشور هستم. دوست دارم عربی را روان صحبت کنم و برای من مهم است. چیزهای زیادی وجود دارد. من قبلاً به عربستان سفر کردم. مگه به ما خیلی نزدیک است و به عنوان یک فرد معتقد و با ایمان این خیلی مهم است و نزدیکی به مکه باعث می‌شود در بهترین حالت باشم.