کری خوانی الاتحادی ها با کامیون جام‌ها

پس از کانته، خواستار استخدام بازیکنان مطرح دیگری در فوتبال اروپا هستند.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ الاتحادی ها با انتشار پست جالبی در شبکه‌های اجتماعی خود، تعداد بسیار زیادی از جام‌های به دست آمده طی سال‌های گذشته را به رخ کشیده و اینگونه برای دیگر رقبای خود کری خوانده است.
مدیران الاتحاد روزهای شلوغی را سپری می‌کنند و گفته می‌شود پس از کانته، خواستار استخدام بازیکنان مطرح دیگری در فوتبال اروپا هستند.