کلوپ :صلاح می توانست بیشتر گلزنی کند!

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، کلوپ باور دارد که صلاح با توجه به موقعیت هایی که در این فصل در اختیارش قرار گرفته با توجه به آمار فصل پیش ، می توانست برای قرمزها مفیدتر واقع بشود.

صلاح در فصل گذشته در تمامی بازی ها 44 گل به ثمر رسانده در حالی که این فصل در 20 بازی 9 گل را وارد دروازه حریفان کرده است.

یورگن کلوپ از انتقاد های وارد بر شاگردش راضی نیست ولی موافق است که صلاح می توانست آمار گلزنی تیمش را با توجه به فرصت ها افزایش دهد.او در این باره می گوید”مردم هرطور که بخواهند می توانند قضاوت کنند این دنیایی آزاد است و هرکس هر طور که بخواهد می تواند فکر کند ولی این صحبت ها تاثیری بر روی من ندارد.”

“اوضاع خوب است.فکر کنم او در لیگ 7 گل به ثمر رسانده و چه کسی از او بیشتر گلزنی کرده؟اوبامیانگ.او دوبار در بازی قبل گلزنی کرده پس اختلاف زیادی وجود ندارد.”

“تا زمانی که بچه ها سالم،سرحال،متمرکز و آماده برای تمرین و به پایان بردن کار هستند،من مشکلی ندارم.”

مترجم:علیرضا الیاسی

منبع:وب سایت بین اسپورت