کمیته اخلاق فدراسیون رای خود را درباره علیرضا بحرایی اعلام کرد.

به گزارش  شبکه لحظه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایات متعدد علیه علیرضا بحرایی (مالک باشگاه جهان ورزش) در خصوص اخذ وجوه نامتعارف و عدم تعهد مرتکب به مبانی رفتاری و رویکردهای اخلاق و اصول اخلاق حرفه ای در فوتبال و عدم رعایت چارچوب قانونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که نتیجه آن موجب ورود لطمه به اعتبار فوتبال و حسن شهرت فدراسیون در افکار عمومی شده و موجبات بدبینی افراد را به یکپارچگی و اخلاق مداری در حوزه فوتبال حرفه ای فراهم کرده است ، کمیته اخلاق پس از بررسی پرونده ، وی را به 6 ماه محرومیت از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.