کمیسیون پزشکی برای مصطفی حسین‌خانی تشکیل شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، کمیسیون پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست دکتر تورج ملک محمدی دبیر این فدراسیون برای بررسی وضعیت آسیب دیدگی زانوی پای راست مصطفی حسین خانی تشکیل شد و بنا به درخواست فدراسیون کشتی نتیجه این کمیسیون به صورت محرمانه به اطلاع فدراسیون کشتی می رسد.

منبع: فارس