گراپلینگ به فدراسیون ورزش های رزمی واگذار شد

با توجه به توافقات صورت گرفته رشته گراپلینگ به فدراسیون ورزش‌های رزمی واگذار شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به توافقات صورت گرفته فی مابین فدراسیون‌های کشتی و ورزش‌های رزمی و انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت ورزش و جوانان، کلیه فعالیت های داخلی رشته گراپلینگ به فدراسیون ورزش‌های رزمی واگذار شد.

هم‌چنین فدراسیون کشتی هماهنگی لازم را با اتحادیه جهانی کشتی برای فعالیت‌های بین‌المللی گراپلینگ انجام می‌دهد تا مشکلی برای حضور ورزشکاران این رشته در مسابقات بین‌المللی وجود نداشته باشد.