گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری علی دایی

گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری علی دایی قبل از بازی استقلال تهران-سایپا