گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری وینفرد شفر

گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری وینفرد شفر قبل از بازی استقلال تهران-سایپا