گزیده گل های جهانبخش آقای گل سال 2018 هلند

علیرضا جهانبخش فصل گذشته با به ثمر رساندن بیست و یک گل عنوان آقای گلی لیگ هلند را بدست آورد
تلویزیون باشگاه آزدالکمار به تازگی گزیده ای از گلهای علیرضا را منتشر کرد
برای تماشای این گلها روی تصویر زیر کلیک کنید