گفتگوی اختصاصی با قوچان نژاد در مورد دربی

صحبت های رضا قوچان نژاد را در مورد دربی و خاطراتش از شهرآورد دربی اینجا تماشا کنید.