گلایه لیدر قدیمی از مسئولین استقلال

محمود هداوند : سالها روی سکو های استادیوم برای استقلال زحمت کشیده ام ، دریغ از حمایت های مسئولین باشگاه استقلال.