گلهای بازی پرسپولیس – نساجی (2 – 1)

تیم پرسپولیس با نتیجه 2 – 1 از سد نساجی گذشت.
گلهای این بازی را اینجا ببینید:
گل اول پرسپولیس

گل دوم پرسپولیس

گل نساجی