گل‌محمدی یک بازیکن را از لیست شهر خودرو کنار گذاشت

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، با نظر یحیی گل‌محمدی، نام فرشاد فرجی بازیکن جدید تیم شهرخودرو از لیست بازیکنان این تیم کنار گذاشته شد.فرجی که از نساجی به شهر خودرو آمده بود  در چند وقتی که با این تیم تمرین می‌کرد نتوانست رضایت فنی گل‌محمدی را جلب کند به همین خاطر نام این بازیکن از لیست شهر خودرو کنار گذاشته خواهد شد.

گل‌محمدی قصد دارد با خارج کردن نام فرجی از لیست شهر خودرو یک بازیکن دیگر را جذب کند تا یک سهمیه لیگ برتری این تیم مشهدی خالی نماند.

منبع: فارس