گل های برتر – هفته دوم لیگ 1 فرانسه(لوشامپیونه) | فوتبال اروپایی

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه. بهترین گل های هفته دوم لیگ 1 فرانسه – فصل 2019 – 2020 (فوتبال اروپایی)