یک خارجی دیگر هم استقلال را تهدید کرد!

بازیکن برزیلی اعلام می‌کند یا به استقلال برمی‌گردم یا بیرون نشسته و پول فصل دوم را می‌گیرم!