6 امتیاز برای پرسپولیس در یک روز

تیم فوتبال پرسپولیس با برد مقابل شهر خودرو 3 امتیاز گرفت و 3 امتیاز هم از بازی انجام نشده مقابل سپاهان دشت کرد .

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، تیم فوتبال پرسپولیس با برد مقابل شهر خودرو 3 امتیاز گرفت و تقریبا چند دقیقه بعد از سوت پایان بازی 3 امتیاز هم از بازی انجام نشده مقابل سپاهان دشت کرد .

بر این اساس،رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:مستند به مواد٥١،٦٢،٨٦،٩١،٩٦،١١٧ از مقررات انضباطی مصوب سال ١٣٩٧ ضمن بازنده اعلام کردن تیم سپاهان با نتیجه سه به صفر در بازی مقابل تیم پرسپولیس ، باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رای صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است.