آقای خاص هم برای مبارزه با کرونا دست به کار شد

خوزه مورینیو سر مربی تیم فوتبال تاتنهام  هم برای مبارزه با کرونا دست به کار شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، خوزه مورینیو سر مربی تیم فوتبال تاتنهام انگلیس معروف به آقای خاص این روز ها در حال کمک به مستمندان در رابطه مقابله با کروناست .

مورینیو در روز های اخیر تلاش می کندبرای افراد  نیازمند کمک هایی را جمع آوری و اهدا کند.

اتحاد فوتبالی در مقابله با کرونا

شیوع کرونا در جهان از این حیث یک آمار مثبت برای ورزشکاران به جای گذاشت چرا که میزان مشارکت آنها در کمک رسانی بسیار ستودنی بود و بازیکنان، همسرانشان و مدیران باشگاه ها هر چه در توان داشتند برای مبارزه با کرونا در اختیار مراکز درمانی قرار دادند و این در نوبه خود جای خوشحالی است که ورزش هنوز روح ورزش را دارد  و معنویات برای ورزشکاران در هر سطح و کشور با هر دین و مذهبی از اولویت ها محسوب می شود.

انتهای پیام/