اساسنامه فدراسیون فوتبال به مجلس می رود

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حال نهایی کردن اساسنامه هستند تا آنرا برای مجلس شوریا اسلامی ارسال کنند.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ؛هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حال تدوین اساسنامه این فدراسیون هستند تا سریعتر آنرا برای مجلس ارسال کند و پس از آن هیئت دولت ارسال و پس از ان برای جلوگیری از تعلیق فدراسیون فوتبال آنرا به فدراسیون جهانی ارسال کنند.

مجلس روی اساسنامه فدراسیون فوتبال نظارت می کند

اساسنامه فدراسیون های ورزشی از سوی مجلس به دولت واگذار شده است اما در مورد فدراسیون فوتبال احتمال می رود به دلیل حساسیت موضوع ابتدا مجلس آنرا بررسی کند و پس از آن به تایید هیئت دولت برسد.

آنچه واضح است برای جلوگیری از تعلیق فدراسیون فوتبال ایران باید این اقدامات سریعتر انجام شود و فدراسیون فوتبال بتواند انتخابات ریاست خود را برگزار کند.

انتهای پیام/