ایلخان نوری رئیس کمیته نجات غرق برای همه شد


ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران از سوی فدراسیون جهانی نجات‌غریق (ILS) به عنوان رئیس کمیته “ورزش نجات‌غریق برای همه” این فدراسیون انتخاب شد.


به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، به نقل از فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، با توجه به اهمیت موضوع و تصویب کمیسیون ورزش فدراسیون جهانی در خصوص ایجاد کمیته “ورزش برای همه” و نقش این کمیته برای گسترش ورزش نجات‌غریق و نظم این ورزش در جامعه و دعوت افراد خاص به این ورزش، مسئولیت کمیته “ورزش برای همه” از سوی فدراسیون جهانی به ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران سپرده شد.

ایلخان نوری و دومین سمت مهم جهانی


ایلخان نوری همچنین به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ورزش فدراسیون جهانی عضویت دارد. وی یکی از اعضای فعال این کمیسیون است که نقش مهمی در تصمیمات و مصوبات این کمیسیون دارد.
در این خصوص می‌توان به کتاب جدید تغییرات قوانین مسابقات جهانی نجات‌غریق اشاره کرد که ایلخان نوری یکی از اعضای موثر کمیسیون ورزش در تدوین این کتاب بود.
فدراسیون نجات‌غریق و غواصی طی سال‌های اخیر یکی از اعضای فعال در فدراسیون جهانی است که مسئولیت‌های متعددی از جمله بسط و گسترش نجات‌غریق در منطقه غرب آسیا از سوی فدراسیون جهانی به فدراسیون ایران سپرده شده است.

کرسی قابل توجه برای ایران


فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران در سالیان اخیر به واسطه دیپلماسی ورزشی و کسب موفقیت‌های متعدد در عرصه‌های مهم بین‌المللی، از جایگاه ویژه‌ای در فدراسیون‌های جهانی و آسیایی برخوردار است.
کسب‌ کرسی‌های مهم و موثر در سطوح مختلف بین‌المللی و فدراسیون‌های جهانی و آسیایی در جهت توسعه روابط بین‌الملل ورزش و بهره‌مندی علمی، فنی و مالی از امکانات بین‌المللی ورزش یکی از اهداف مهم فدراسیون نجات‌غریق و غواصی است که طی سال‌های اخیر گام‌های موثری برداشته شده است.

انتهای پیام/