ابهام در همکاری باشگاه استقلال با کارگزار جدیدش

در جلسه روز گذشته هیئت مدیره استقلال نیز تکلیف امضای یک عضو هیئت مدیره برای تأیید کارگزار جدید مشخص نشد. در قرارداد با کارگزار جدید تنها جای امضای منزوی به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خالی است و ارتباطی به دیگر اعضای هیئت مدیره ندارد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،در جلسه روز گذشته هیئت مدیره استقلال نیز تکلیف امضای یک عضو هیئت مدیره برای تأیید کارگزار جدید مشخص نشد. در قرارداد با کارگزار جدید تنها جای امضای منزوی به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خالی است و ارتباطی به دیگر اعضای هیئت مدیره ندارد. نکته اصلی ماجرا این است که کارگزار جدید تنها با امضای احمد سعادتمند، حاضر به همکاری شده است و حتی شنیده می‌شود 10 درصد قرارداد را نیز به باشگاه استقلال پرداخت کرده است، اما طبق اساسنامه باشگاه استقلال، باید یک نفر از اعضای هیئت مدیره نیز پای برگه قرارداد را امضا می‌کرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا با شرکت آریا برتر کارگزار قبلی استقلال توافقی برای فسخ صورت نگرفته است؟ دوم اینکه چرا کارگزار جدید یعنی شرکت فولاد متین تنها با امضای شخص مدیرعامل حاضر به همکاری با باشگاه استقلال شده است. اینها سؤالاتی است که حتی با وجود تشکیل جلسه هیئت مدیره استقلال به آن پاسخ داده نشده است.

بیشتر بخوانید :

فیفا طلب پادوانی از استقلال را پرداخت می کند