توصیه وزارت بهداشت به لیگ برتری‌ها؛ دو اتوبوس در اختیار داشته باشید

در پروتکل بهداشتی مسابقات لیگ برتر به تیم ها توصیه شده تا حد امکان برای جابه جایی به محل تمرین و مسابقات از خودروهای شخصی استفاده کنند و اگر اصرار به استفاده از اتوبوس دارند، حداقل دو اتوبوس در اختیار داشته باشند .

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،در پروتکل بهداشتی مسابقات لیگ برتر به تیم ها توصیه شده تا حد امکان برای جابه جایی به محل تمرین و مسابقات از خودروهای شخصی استفاده کنند و اگر اصرار به استفاده از اتوبوس دارند، حداقل دو اتوبوس در اختیار داشته باشند تا در هر ردیف یک نفر بنشیند و فاصله اجتماعی حفظ شود. در این پروتکل آمده که استفاده از اتوبوس به شرطی که در هر ردیف یک نفر و به صورت ضربدری بنشینند و حداکثر یک سوم یا یک چهارم ظرفیت آن استفاده شود، مشکلی ندارد. همچنین از تیم هایی که از اتوبوس استفاده می کنند خواسته شده راننده شان را به سازمان لیگ معرفی کنند و همچنین نتایج تست کرونای آن راننده نیز مشخص و اعلام شود.

بیشتر بخوانید :

50 صفحه پروتکل بهداشتی برای بوندسلیگایی‌ها