بازیکنان ذخیره لیگ برتر روی نیمکت نمی نشینند!

بر این اساس سرپرست، سرمربی، یک مربی، مربی دروازه بان ها، یک امدادگر، یک پزشک ویک تدارکات در طول مسابقات لیگ برتر روی نیمکت بنشینند و حتی جای نشستن بازیکنان ذخیره هم تغییر می کند.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،با توجه به قوانینی که وزارت بهداشت ودرمان برای تیم های لیگ برتری در نظر گرفته، در جریان بازی های لیگ برتر افراد حداقل باید با فاصله یک متری روی نیمکت بنشینند و برای رعایت درست این فاصله گذاری فضا برای نشستن روی نیمکت تیم ها کم می شود. بر این اساس سرپرست، سرمربی، یک مربی، مربی دروازه بان ها، یک امدادگر، یک پزشک ویک تدارکات در طول مسابقات لیگ برتر روی نیمکت بنشینند و حتی جای نشستن بازیکنان ذخیره هم تغییر می کند.با توجه به برگزاری بازی ها بدون حضور تماشاگر قرار بر این شده که بازیکنان ذخیره تیم ها به روی سکوها بروند و در نزدیک ترین فاصله به نیمکت بنشینند و تماشاگر مسابقه شوند. از این رو بازیکنان ذخیره تیم ها نیز باید فاصله اجتماعی را روی سکوها رعایت کنند.

بیشتر بخوانید :

پروتکل بهداشتی بوندس لیگا که ایران قصد الگوبرداری از آن را دارد