سعیدی : پروتکل بهداشتی بومی و خاص کشورمان است + فیلم

چند روزی است که پروتکل بهداشتی به تیمها ارائه شده و سازمان لیگ موظف به رعایت آن است و همه گفتند این پروتکل از بوندس لیگا کپی شده است که اینگونه نیست و کاملا بومی است .

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، سعیدی سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی گفت : چند روزی است که پروتکل بهداشتی به تیمها ارائه شده و سازمان لیگ موظف به رعایت آن است و همه گفتند این پروتکل از بوندس لیگا کپی شده است که اینگونه نیست و کاملا بومی است .